SFerakon 2011

33. Dani znanstvene fantastike – SFeraKon 2011. – odrA?at Ai??e se od 13. do 15. svibnja 2011. godine u Zagrebu, u prostorijamaAi??Fakulteta elektrotehnike i raA?unarstva (FER-a).

UA?urbano se radi na pripremi programa koji Ai??e ukljuA?ivati A?anrovska i popularno-znanstvena predavanja, prezentacije, okrugle stolove, tribine, kvizove, radionice i ostale toA?ke zabavnog programa.

Posjetitelji Ai??e i ove godine dobiti zbirku najboljih SF priA?a pristiglih na natjeA?aj DruA?tva SFera i Mentora. OvogodiA?nja, 17. po redu zbirka, nosi naslov “[...]“ (znak kojim se zamjenjuje dio teksta koji nedostaje, poznat pod nazivom lakuna).

Suroganizator SFeraKona je ZagrebaA?ki foto-kino savez, a organiziran je uz potporu Grada Zagreba.

Medijski pokrovitelji:

Sponzori:


Čitaj dalje