O SFeraKonu i SFeri

SFeraKon 2011

33. Dani znanstvene fantastike – SFeraKon 2011 – odrA?at Ai??e se od 13. do 15. svibnja 2011. godine u Zagrebu,
u prostorijamaAi??Fakulteta elektrotehnike i raA?unarstva (FER-a).

Ovu najstariju i najugledniju znanstveno-fantastiA?nu konvenciju u ovome dijelu Europe, organizira DruA?tvo za znanstvenu fantastiku SFera iz Zagreba.

Uz predavanja, promocije knjiga i filmske projekcije, sudionici konvencije mogu uA?ivati u igraonicama kompjuterskih i stolnih igara, tematskim radionicama, okruglim stolovima, kvizevima i ostalom popratnom zabavnom programu, kojeg SFera organizira samostalno i u suradnji s drugim hrvatskim A?anrovskim udrugama, s A?ijim se radom sudionici konvencije takoAi??er mogu upoznati. Bit Ai??e organiziran i veAi?? tradicionalan sajam knjiga, popularna popularno-znanstvena nedjelja, a program se zatvara uvijek dobro posjeAi??enom aukcijom knjiga.

SrediA?nji dogaAi??aj SFeraKona je sveA?ana skupA?tina koja se tradicionalno odrA?ava u subotu naveA?er. Na skupA?tini se uruA?uju nagrade pobjednicima SFerinog natjeA?aja za najbolje literarne i likovne radove djece osnovnih i srednjih A?kola te nagrade SFERA za najbolja A?anrovska knjiA?evna i likovna ostvarenja domaAi??ih autora u protekloj godini.

SFera

DruA?tvo za znanstvenu fantastiku SFera osnovano je 1976. godine u Zagrebu. Od tada neprekinuto djeluje kao neprofitna kulturna organizacija na podruA?ju grada Zagreba i Hrvatske.

Osnovni cilj DruA?tva je zdruA?iti ljude, prvenstveno djecu i mladeA?, koje interesiraju znanstvena fantastika i srodni A?anrovi (fantasy, nadnaravni horor) te znanost opAi??enito. Ostali ciljevi su: promocija domaAi??eg knjiA?evnog stvaralaA?tva, edukacija novih pisaca u sklopu radionica kreativnog pisanja, promocija izdavaA?ke djelatnosti, poticanje stvaralaA?tva u A?anru kod djece i mladih, promicanje A?anra kroz predavanja i druA?enja s autorima, promocija kritiA?ke aktivnosti i promatranja znanstvene fantastike kroz akademsku kritiku, razvoj meAi??unarodne suradnje i td.

DruA?tvo SFera svake godine dodjeljuje nagradu SFERA, jedinu nacionalnu A?anrovsku nagradu u Hrvatskoj, organizira natjeA?aj za godiA?nju zbirku priA?a te natjeA?aj za najbolje likovne i literarne radove djece osnovnih i srednjih A?kola na zadanu temu. NajveAi??i projekt DruA?tva je SFeraKon, koji se po tradiciji odrA?ava svake godine krajem travnja.

ViA?e o SFeri pronaAi??ite na www.sfera.hr.

Povijest SFeraKona

Prvi organizirani skupovi ljubitelja znanstvene fantastike u Zagrebu poA?eli su joA? ranih sedamdesetih u obliku tzv. Sajmova SF-a u Galeriji Studentskog centra, koji su ubrzo prerasli u veAi??e manifestacije, na razini A?itave bivA?e drA?ave, promijenivA?i naziv u YUcon.

Prvi SFeraKon

YUKON II 1979.

Nakon dva YUcona u Galeriji SC-a, konvencija se zajedno sa SFerom preselila u prostore Kulturnog doma PeA?Ai??enica u IvaniAi??gradskoj, gdje je 4. veljaA?e 1983. godine odrA?an prvi SFeraKon, na kojem je poA?asni gost bio britanski pisac James Gunn.

SljedeAi??ih nekoliko godina kroz IvaniAi??gradsku su prolazili mladi i stari ljubitelji znanstvene fantastike, kao i zanimljivi gosti svjetskoga glasa poput Boba Shawa, Sama Lundwalla i Joea Haldemana.

Krajem osamdesetih veterani zagrebaA?kog fandoma malo su posustali, iako je u sklopu SFeraKona ’89 po Zagrebu kruA?ila maska Hubbardovog Terla, dijeleAi??i reklamne letke, a nad IvaniAi??gradskom se zlokobno nadvijao napuhan balon istog lika.

Devedesete

SFeraKon 1985.

SFeraKon 1985.

Ratne je godine SFeraKon preA?ivio skromno, po principu “doAi??e tko moA?e i donese A?to ima doma, pa se zabavljamo”. Sve skuA?eniji prostori odreAi??ivali su mnogo manji broj ljudi na konvenciji, koja je time izgubila svoju nekadaA?nju snagu.

SFeraKon ’94 je po prvi puta zakoraA?io van PeA?Ai??enice, u Studentski centar u Savskoj i privukao paA?nju studenata koji za SFeru i SFeraKon inaA?e ne bi saznali. Program se odvijao na nekoliko mjesta i nakon duA?eg vremena ponovo je nalikovao neA?emu veAi??em od zatvorenog tuluma.

Te je godine mlaAi??a generacija preuzela inicijativu i veAi?? od 1995. zapoA?inje suradnja organizatora s ElektrotehniA?kim fakultetom (danas Fakultet elektrotehnike i raA?unarstva), koji u svojim prostorima ugoA?Ai??uje sve naredne SFeraKone.

(Upotrijebljeni dijelovi tekstova Darija A?okiAi??a i Tatjane JambriA?ak. Za detaljnjiji uvid u povijest SFere i SFeraKona, pogledajte ovdje.)