Organizatori i kontakti

Organizator SFeraKona je DruA?tvo za znanstvenu fantastiku SFera iz Zagreba, a ekipa koja konvenciju priprema i provodi u djelo mijenja se svake godine, iako veAi??ina mazohistiA?ki ostaje u ekipi od SFeraKona do SFeraKona.

Ovdje je popis glavnih organizatora i njihovih kontakata, no oni ni u kom sluA?aju nisu jedini koji SFeraKon organiziraju i vode.

Ovim se putem A?elimo zahvaliti svim ostalim revnim A?lanovima SFere, volonterima, entuzijastima, gostima predavaA?ima, prezenterima i A?lanovima drugih A?anrovskih udruga, bez kojih SFeraKon ne bi bio moguAi??.

Glavna i odgovorna

Petra Bulić
capo di tutti capi; koordinatorica sponzora
Mob: 091 525 01 05
Mail: petra (at) sfera.hr

Odnosi s medijima, nagrade SFERA i SFERICE

Mihaela Marija Perković
koordinatorica za odnose s medijima; predsjednica žirija za dodjelu nagrade SFERA
Mob: 091 250 15 61
Mail: mmp (at) sfera.hr
Ivana Delač
predsjednica žirija za dodjelu SFERICA; odnosi s medijima
Mob: 091 275 30 09
Mail: natjecaj (at) sfera.hr,
ivana (at) sfera.hr
Monika Tresk
odnosi s medijima; web
Mail: monika (at) sfera.hr

Program

Irena Rašeta
organizatorica i koordinatorica SFeraKonskog programa; webmistress
Mob: 091 566 90 21
Mail: ire (at) sfera.hr
Mirko Karas
koordinator programa i udruga; web
Mail: mirko (at) sfera.hr
Bernard Ivezić
organizator i koordinator filmskog programa
Mail: bernard (at) sfera.hr
Marko Šuveljak Vujnović
organizator i voditelj igraonice
Mail: exxar (at) sfera.hr

Zbirka

Tatjana Jambrišak
urednica SFeraKonske zbirke
Mail: tatjana (at) mentor.hr
Darko Vrban
urednik SFeraKonske zbirke
Mail: darko.vrban (at) zg.htnet.hr
Bojan Popić
gostujući urednik SFeraKonske zbirke

Desk, A?ank, volonteri

Vanja Kranjčević
šefica deska
Maja Bulić
lijeva i desna ruka deska
Antun Hernaut
capo di tutti šanki
Ivana Rajić-Stojanović
koordinatorica volontera
Mail: volonteri(at)sfera.hr

TehniA?ka podrA?ka

Luka SučićGoran Peuc