Press

Ova stranica namijenjena je novinarima. Sadrži sve objave za javnost i dodatne press materijale, te kontakt informacije.

Molimo sve novinare koji se žele akreditirati za SFeraKon 2011 da pošalju ispunjen formular “Zahtjev za akreditaciju” na adresu mmp(at)sfera.hr, u subject line obavezno staviti “Zahtjev za akreditaciju”, i to najkasnije do petka, 13. 05. 2011. do 12:00 sati. Akreditacije koje stignu nakon toga, na žalost, nikako neće moći biti odobrene. Zahvaljujemo na razumijevanju!

Formular možete skinuti ovdje (.doc) ili dobiti e-mailom pošaljete li upit na mmp(at)sfera.hr.

Zbog velikog interesa medija naglašavamo da akreditacije za SFeraKon mogu ostvariti svi novinari koji aktivno prate konvenciju. Za više detalja kontaktirajte koordinatoricu za odnose s medijima. Hvala unaprijed!

Za TV medije odobravamo 3 akreditacije (novinar, snimatelj, tonac), tisak 2 akreditacije (novinar, fotograf), radio 1 akreditacija (novinar) i za web 1 akreditaciju (novinar).

Objave za javnost – SFeraKon 2011:

Fotografije i plakati:

  • Galerija SFere (fotografije će biti dodavane za vrijeme trajanja SFeraKona 2010)

Kontakt:

Mihaela-Marija Perković
Voditeljica odnosa s javnošću
SFera, Društvo za znanstvenu fantastiku
091 2501561
mmp(at)sfera.hr

Arhiva:

Komentiraj