Darko TuA?evljakoviAi??

Darko je roAi??en 1978. u Zenici. PohaAi??ao je vrtiAi?? u Makarskoj, pa u Zadru, gdje je krenuo i u osnovnu A?kolu, dok je gimnaziju pohaAi??ao u PanA?evu. Studirao je engleski jezik i knjiA?evnost u Kragujevcu. Sada A?ivi i radi u Beogradu.

Prvu je priA?u objavio 2002. godine u zbirci Bun(t)ovna p(r)oza, projektu pod pokroviteljstvom UNESCO-a, u kojoj su sudjelovali mladi pisci iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. PriA?a je prevedena na engleski, njemaA?ki i bugarski.

Od tada je objavio preko 20 minijatura, priA?a, novela i pjesama u raznim tiskanim i elektronskim A?asopisima i antologijama. Uz pisanje se bavi i prevoAi??enjem te sviranjem raznih instrumenata. Kao koprevoditelj radio je na prijevodu tri nebeletristiA?ne knjige, a samostalno je preveo dva romana; Vitez Genea Wolfea Ai??i Kad A?ivot zasija Serdara Oskana.

Godine 2004. dobio je nagradu druA?tva ljubitelja znanstvene fantastike ai???Lazar KomarA?iAi??ai??? za najbolju novelu. Godine 2010. objavio je prvi roman, Senka naA?e A?elje, u izdanju A?arobne knjige.

Web: www.darkotusevljakovic.com

Senka naA?e A?elje

SjeAi??ate li se mirisa i boja djetinjstva? VoA?nji biciklom, pecanja na rijeci, psa koji trA?i pored vas? SjeAi??ate li se pogleda koje ste stidljivo razmjenjivali s djevojA?icom iz razreda, napuA?tene kuAi??e u koju niste smjeli uAi??i, sna koji vas je progonio sve dok niste odrasli?

SjeAi??ate li se svog najveAi??eg straha? Danijel Isakov je djeA?ak koji maA?ta o pravoj avanturi. Njegov stric je prije petnaest godina otiA?ao iz grada u bijeli svijet i Danijelu je A?ao A?to ne moA?e poAi??i njegovim stopama, ako niA?ta drugo, kako bi pobjegao od rane jeseni, dosadnih A?kolskih obaveza, vjeA?no umornih roditelja i djevojke koja mu se ukazuje u prozoru nekadaA?nje panA?evaA?ke svilare. A?eli miris morske soli u nosnicama, topli vjetar na obrazima, tropsko sunce na kapcima.

Potpuno neoA?ekivano, ukazuju se naznake da Ai??e stvari krenuti nabolje jer se u grad vraAi??a davno izgubljeni roAi??ak. Danijel nestrpljivo iA?A?ekuje susret s njim, nadajuAi??i se promjeni u svom A?ivotu. Ali promjene koje ga oA?ekuju nisu onakve kakvima se nadao… UpoznavA?i nas s tipiA?nom priA?om o odrastanju u malom gradu, Senka naA?e A?elje transformira se u jezivi roman o silama A?iju prirodu ne razumijemo, a koje lako mogu zagospodariti naA?om sudbinom i promijeniti je na najstraA?niji naA?in.

ProA?itajte poglavlje romana!