Goran Skrobonja

Goran je roAi??en 1962. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Od 1985. godine piA?e i objavljuje knjiA?evne radove iz podruA?ja fantastike. Svoju prvu priA?u objavio u Siriusu 1986. godine, a paA?nju na sebe je skrenuo djelima objavljenim u antologijama Tamni Vilajet i A?asopisu Znak sagite.

Do sada je objavio romane Nakot (1994.) i A?ovek koji je ubio Teslu (2010.); zbirke priA?a Od A?apata do vriska (1996.), Ai??ilom u A?elo (2000.) i Tihi gradovi (2007.). Zajedno s Draganom R. FilipoviAi??em i Bobanom KneA?eviAi??em, zastupljen je u antologiji trojice autora Trifid (2001).

Priredio je zbirke domaAi??e slipstream proze Beli A?um (2008.) i Istinite laA?i (2009.).

ViA?e godina je ureAi??ivao fanzin Emitor, a bio je i predsjednik druA?tva Lazar KomarA?iAi??.

Dobitnik je viA?e nagrada DruA?tva ljubitelja fantastike Lazar KomarA?iAi??: za roman Nakot, za novele Gumena duA?a, Sveti rat i Supernova, kao i za prijevod romana Plavi motel. Dobitnik je nagrade Ljubomir DamnjanoviAi?? za priA?u U 5 i 15 za Nekropolis (2007.).

Istaknuto mjesto u njegovom prevoditeljskom opusu drA?e ciklusi o Hiperionu, Endimionu i Ilionu Dana Simmonsa, kao i o MraA?noj kuli Stephena Kinga.

S Vladimirom VesoviAi??em i DraA?enom KovaA?eviAi??em svoju je novelu ToA?ak (objavljenu 1987. u Alefu) uobliA?io u istoimeni strip, koji je 2003. godine, na natjeA?aju francuske izdavaA?ke kuAi??e Glenat, osvojio prvu nagradu.

Zajedno s Rastkom Ai??iriAi??em radio je na glazbenom projektu Rubber Soul, piA?uAi??i, komponirajuAi??i i izvodeAi??i pjesme Beatles, koje ovi nikada nisu snimili.

Web: www.goranskrobonja.com

A?ovek koji je ubio Teslu

Ovo nije roman o Tesli ai??i?? ovo je roman s Teslom. Isto tako, ovo je i roman o smaku svijeta i o tome koliko znanost moA?e biti opasna.

Mladi Teslin asistent Jevrem RadivojeviAi??, odan fantastici, tehnici i absintu, nije bio svjestan da Ai??e ga put u laboratorij odvesti do najveAi??ih tajni svemira, niti kakvu Ai??e ulogu revolver Annie Oakley koji je dobio na poklon od Buffalo Billa odigrati u tragiA?noj smrti Nikole Tesle.

Zanimljivost fikcije Gorana Skrobonje u romanu A?ovek koji je ubio Teslu nije samo u tome A?to je Tesline laboratorije smjestio u Beograd, niti zbog toga A?to se tu susreAi??u Lenjin, Mata Hari, Apis, Lazar KomarA?iAi??, Jovan SkerliAi??, kraljevi i princeze, pokojnici i suvremenici, veAi?? u tome A?to je iz poA?etka stvorio jedan sasvim drugaA?iji svijet, na osnovama biografija stvarnih osoba, ali i na osnovama apokaliptiA?nih vizija, gdje se pomiA?u granice izmeAi??u A?ivota u smjeru fantastiA?nih obrta i prevrata od A?ijeg ishoda zavisi sudbina A?ovjeA?anstva.

Web: www.covekkojijeubioteslu.rs