Za sve moje ljubavi

Topla voda uspavljuje mi A?ula dok napolju, u hodniku, zidni sat tromo otkucava. A?ini mi se na tren da je sat uhvatio smireni ritam mog pulsa i pitam se, dok mi misli izmiA?u poput vlaA?nog sapuna koji beA?i iz prstiju, pitam se kako bi ova mleA?na povrA?ina A?to isparava oko mene izgledala da su mi sada A?ile na unutraA?njoj strani podlaktica raseA?ene: da li bi se krv A?irila kroz vodu u oblaku, dodajuAi??i ruA?iA?astu nijansu sedefastom odsjaju, brzinom udara mog umornog srca? Ili bi se sve pred mojim oA?ima pretvorilo u crvenu izmaglicu i pustilo me da utonem u konaA?ni san bez snova… u crni san nepomuAi??en raseklinama koje koA?mari ostavljaju na duA?i, mir liA?en dahtanja i hladnog znoja, sa naglim buAi??enjem koje je kao koncept kroA?ilo iz domena neA?eljenog u domen nemoguAi??eg?

UdiA?em vazduh zasiAi??en vlagom i zvuk je glasan, podvuA?en tihim, dokonim kapanjem slavine.

Sat odzvanja u hodniku. Lice mi se, mokro od vode, pare i znoja, nervozno trza. Vreme je.

Ulazim u spavaAi??u sobu i posmatram svoju koA?u dok se trljam grubim frotirom. Svetla je, zategnuta, prekrivena finim, paperjastim dlaA?icama, i tkanina ostavlja crvene tragove na njoj da lagano blede na priguA?enom svetlu lampe. Bacam upotrebljeni peA?kir u ugao i gledam odraz u ogledalu iznad toaletnog stola. NaA?as mi se A?ini da leptir istetoviran na mom bedru uzmahuje krilom. Noge su mi duge i prave, miA?iAi??i butina i listova snaA?ni, oblikovani dA?ogingom i aerobikom. Jedan trenutak igram se alkicom koja mi je provuA?ena kroz meso trbuha, kraj pupka, i milujem stari oA?iljak; pokuA?avam da se prisetim samog A?ina probadanja, kratkog bola, Majinog uzbuAi??enja. Sopstvenog uzbuAi??enja.

Pogled mi klizi naviA?e, prema isturenim grudima, gde mi bradavice ljutito A?trA?e, rumene i joA? pune prijatno-nelagodnih trnaca posle trljanja tkaninom. Uzalud traA?im bore na vratu, izdajniA?ki podvaljak, linije oko usana useA?ene posle trideset godina osmehivanja. Soba je topla i oseAi??am da mi je koA?a ponovo vlaA?na. I ne samo koA?a. Tamo, u ogledalu, vidim lica svih mojih ljubavi, osmehuju mi se sa plastiA?nih glava-modela za perike, vidim njeno lice koje ostaje tu i kada zatvorim oA?i. TiA?ina, toplota i muk teraju me da bespomoAi??no prstima kliznem niA?e, meAi??u noge. Nokti su mi prirodni, dugi, besprekorno manikirani; paA?ljivo razmiA?em usmine, oseAi??am na jagodicama prstiju gustu vlagu, trljam mesnatu resicu iznad otvora i mislim na njen jezik dok gnjeA?im dojke. Ta kuA?ka!

***

“A?esto dolaziA? ovamo?”

OkreAi??em glavu, gledam ga preko A?aA?e i ne mogu da verujem da je odabrao tako banalni naA?in da mi priAi??e. Koliko mogu da ocenim, blizu je A?etrdesete; ima visoke zaliske, pomalo kukast nos i tanke usne. Osmehuje se laA?no sigurno, dok prstima okreAi??e A?aA?u na poliranoj povrA?ini A?anka. TeA?nost boje meda ljeska se u njoj sa svakim nervoznim okretom. Nokti su mu ruA?ni, A?iroki, podseA?eni bolno kratko.

“Molim?” kaA?em glasno, kao da me je buka spreA?ila da jasno A?ujem ono A?to je rekao.

“KaA?em”, dere se on kako bi nadjaA?ao rafalnu paljbu koja nas zapljuskuje iz zvuA?nika, i glas mu se diA?e gotovo za oktavu, “kaA?em: A?esto dolaziA? ovamo?”

SleA?em ramenima i vraAi??am pogled sopstvenoj A?aA?i. On to shvata kao zeleno svetlo i privlaA?i bliA?e svoju barsku stolicu.

“Ja sam prvi put na ovakvom mestu”, kaA?e dok ga gledam u ogledalu iza A?ankerovih leAi??a.

“Da? I kako ti se dopada?” Trudim se da zvuA?im krajnje nezainteresovano. Uspeva mi, lako.

“Pa… Nije baA? moj fazon, ako znaA? A?ta hoAi??u da kaA?em… Ali, rekoh sebi, kad sam veAi?? u gradu samo jednu noAi??, A?to da ne probam?”

OkreAi??em leAi??a A?anku, oslanjam se laktovima i gledam gomilu dok mi cigareta dogoreva meAi??u prstima. Disk-dA?okej je ponovo pustio jedan od svojih beskrajnih tehno-rap miksova i laser A?ara po tamnoj masi plesaA?a.

“Hej”, kaA?e muA?karac kraj mene, dok mu pogled klizi preko mog crnog bodija, koA?nog minija i prekrA?tenih nogu, “ja sam Kosta. ImaA? li ti ime?”

UvlaA?im poslednji dim, pomeram se da ugasim opuA?ak u pepeljari i ponovo se susreAi??em sa njegovim oA?ima.

“Zovem se Di. A?uj, Kosta, da skratimo priA?u… Da li bi imao neA?to protiv da mi platiA? piAi??e?”

Kezi se. Zubi su mu A?uti od nikotina.

“Sjajno, Di. Ai??ta kaA?eA?, da ti platim piAi??e, a?”

Zatvaram naA?as oA?i. BiAi??e to dugo veA?e.

***

Maja me je prvi put pozvala u posetu nekoliko meseci posle mog dolaska u firmu. Ona i njen suprug priredili su mali prijem u A?ast njenog unapreAi??enja, i veAi??ina rukovodilaca i saradnika iz firme bila je tamo. Prostrana baA?ta iza kuAi??e, ograAi??ena visokim zidom u hacijenda-stilu, bila je ispunjena muzikom i smehom, a miris roA?tilja visio je u vazduhu proleAi??nog sutona kao ostatak nedavno izvedene A?arolije.

“Zdravo, Di!” doviknula mi je kada me je ugledala na vratima. Brzo se progurala izmeAi??u gostiju koji su stajali u hodniku sa tanjiriAi??ima i A?aA?ama u rukama, prisno me uhvatila za ruku i poljubila u obraz. Dodir njenih usana bio je lak i kratak, ali zadrA?ao se na mojoj koA?i kao vreo A?ig. Mirisala je sveA?e, zanosno ai??i?? verovatno na neki novi Klajnov parfem ai??i?? i A?urno mi je prstima obrisala trag ruA?a sa lica.

“DoA?la si sama?” upitala me je kada me je uhvatila pod ruku. “Ai??ta bi s onim Bobanom iz centrale?”

“Tja, niA?ta naroA?ito. ZakljuA?ila sam da ipak nije ono A?to traA?im.” Dodir njene A?ake pekao me je u prevoju lakta i dekoncentrisao.

“Ti najbolje znaA?”, reA?e ona. “Ma, ne brinem se ja za tebe; devojka koja izgleda kao ti ne moA?e dugo da ostane bez muA?karca.”

Dovela me je do vrata koja su se otvarala ka dvoriA?tu. “Stefane!” uzviknula je. “Hodi malo ovamo!”

Visoki muA?karac preplanulog tena i miA?iAi??avih ruku, u koA?ulji sa podrnutim rukavima, priAi??e nam briA?uAi??i ruke belom flanelskom krpom. Imao je privezanu kecelju za pripremanje roA?tilja, sa naslikanom debelom, soA?nom, nabreklom kobasicom i natpisom PREPORUA?UJEMO ZA VEA?ERAS.

“Moja koleginica s posla, Di”, predstavi me Maja. “PriA?ala sam ti o njoj.”

Gledao me je na tren s interesovanjem, a onda se prenuo i pruA?io mi ruku uz besprekorrni, blistavi osmeh.

“Stefan, moj muA?”, reA?e Maja.

“Drago mi je”, rekoh ja i izvukoh A?aku iz njegovog toplog, pomalo oznojenog dlana. Najednom mi je bilo veoma neprijatno zbog naA?ina na koji me je gledao… i zbog neodgonetljivog izraza na Majinom licu.

***

“Da igramo malo, A?ta kaA?eA??”

Ne kaA?em niA?ta. Pratim ga do podijuma. Devojke se njiA?u visoko, pod tavanicom, u okaA?enim kavezima, i pokuA?avaju da izgledaju zavodljivo i senzualno, poluuguA?ene dimom i isparenjima. Kosta nosi odelo od listera koje na ovakvom mestu izgleda krajnje idiotski. Kragna mu je tesna, useca mu se u vrat; neukusno A?arena kravata prikaA?ena mu je zlatnom iglom za koA?ulju i delimiA?no mu prekriva obli sredoveA?ni trbuA?A?iAi??. Predajem se muzici.

***

“Jesi li slobodna za vikend?” upitala me je Maja dok sam odlagala predmete u sto. Pogledala sam je upitno.

“Ovaj, Stefan je na putu, van grada, a ja sam priliA?no nervozna kada moram da spavam sama… Mislila sam ai??i?? ako nemaA? neke obaveze ai??i?? da provedemo vikend zajedno, kod mene.”

Videla je moje podignute obrve i poA?urila da doda: “ZnaA? ono… malo A?enskih razgovora, malo ogovaranja… Razmenjivanje recepata?” Uhvatila se za miA?ice pokretom koji je odavao nesigurnost. “Bilo A?ta, samo da ne budem sama.”

Glasno sam ispustila dah koji sam zadrA?avala u pluAi??ima i rekla:

“U redu. Naravno. DoAi??i Ai??u.”

I to je bilo to.

Prvo veA?e provele smo uz martini i neku sapunicu na televiziji… ogovarale smo saradnike, priA?ale o bivA?im ljubavnicima, pripemile taljatele verde i otiA?le na spavanje.

“Sjajna si, Di”, rekla mi je pre nego A?to je zatvorila vrata gostinske sobe u kojoj mi je namestila postelju. Prostorija je bila osvetljena samo bledim sjajem spoljnih lampi i njihanje granja napolju A?aralo joj je lice senkama. Videla sam kako joj se nozdrve A?ire, kako joj usne podrhtavaju dok je stajala tamo, u pripijenoj svilenoj spavaAi??ici, sa jasno ocrtanim ukruAi??enim bradavicama i nejasno naznaA?enom senkom meAi??u nogama. Kada je konaA?no otiA?la u svoju sobu, legla sam, uzela jastuk, stavila ga meAi??u noge i masturbirala skrivena mrakom i tiA?inom, sa Majinim dojkama, usnama i bedrima pred oA?ima.

Sutradan, posle doruA?ka, Maja je predloA?ila da se popnemo na gornju terasu i sunA?amo se. Majsko sunce veAi?? je obeAi??avalo pakleno leto. “Nisam ponela kupaAi??i kostim”, rekla sam, pomalo stidljivo. Maja se samo osmehnula, uzela me za ruku i povela uz stepenice.

SvlaA?ila me je polako, otkrivala mi telo postepeno, zagledana u moju koA?u; prelazila je prstima po njoj ovlaA?, jedva je dodirujuAi??i. Uprkos toploti, najeA?ila sam se od blagog milovanja njenih noktiju, usana, kose. Poljubile smo se prvi put tu, na suncu, isprepletanih nogu, zadihane, dodirujuAi??i se zaljuljanim dojkama teA?kim od A?elje, i njen jezik naterao me je da se opruA?im, otvorim i prepustim. Dok smo vodile ljubav, iza stisnutih oA?nih kapaka sakupljale su mi se suze.

***

Kosta igra kao reumatiA?ni pavijan; nespretno maA?e rukama, istura guzicu i sve vreme se kezi. PokuA?avam da ga ne gledam, ali on se vrti oko mene, Ai??ipa i trese se kao da je uhvatio gole A?ice pod naponom. Pokazujem mu par uzdignut iznad tamnog mora glava, na nekoj vrsti platforme. MuA?karac je odeven u koA?ne pantalone bez tura, i miA?iAi??avi guzovi blistaju mu oznojeni na stroboskopskom svetlu koje pulsira u ritmu; nag je od pojasa naviA?e, miA?iAi??i su mu savrA?eno oblikovani i ocrtani pod koA?om, bez grama suviA?nih naslaga. Na glavi oA?iA?anoj gotovo do koA?e, nosi koA?nu pseudovojniA?ku A?apku. A?ena je dobrodrA?eAi??a dama u crvenoj veA?ernjoj haljini, podjednako neprikladnoj u ovom noAi??nom plesnom klubu kao i Kostino odelo. Ona kleA?i, glave zabaA?ene pozadi, dok joj KoA?na A?akA?ira vezuje lisice oko zglavaka. Oboje se njiA?u, ali ja posmatram samo nju. OA?i su joj zatvorene, usne poluotvorene; ruke ispruA?ene i podignute. MuA?karac drA?i lisice levom A?akom, dok joj desnom povlaA?i glavu za kosu joA? viA?e unazad, ne mareAi??i za njenu skupu frizuru. GospoAi??a se povija i telo joj pravi kruti most. Lice joj je okrenuto naviA?e, usta joj drhte u iA?A?ekivanju. Dok se muA?karac lagano saginje da joj zagrize jezik, vidim da mu sa probodene usne visi mali srebrni krst.

“BoA?e!” gotovo da skiA?i Kosta kada ga hvatam, naglo i snaA?no, izmeAi??u nogu.

***

“Ai??ta misliA? o samoprobadanju?”

“Ha?”

“Ai??ta misliA? o samoprobadanju?”

PokuA?ala sam da otvorim oA?i, ali sunce mi se kroz trepavice zaseklo u zenice. Okrenula sam glavu i pogledala Maju koja je leA?ala kraj mene potrbuA?ke, sa obrazom na miA?ici i zadovoljnim osmehom na usnama. ProA?lo je otprilike A?etiri meseca od poA?etka naA?e… veze… A?itavog leta provodile smo, zahvaljujuAi??i Stefanovim redovnim poslovnim odsustvima, svaki vikend zajedno, a prva polovina avgusta proA?la je kao san ai??i?? Stefan je otiA?ao na studijsko putovanje u trajanju od dve sedmice. Sada, septembarski dani polako su nagoveA?tavali svrA?etak leta, ali sunce je joA? bilo dovoljno jako da nas izmami na Majinu terasu.

“Samoprobadanje… MisliA? na ovu novu, S&M modu? ZaA?to pitaA??”

Maja se pridiA?e na laktove. OA?i joj zasjaA?e.

“UzbuAi??uju me takve stvari… sama pomisao na to da sebi naneseA? bol ai??i?? kratkotrajan ai??i?? a potom da na telu nosiA? neA?to A?to Ai??e te neprestano podseAi??ati na taj A?in… Svi oni video spotovi sa alkama, iglama, privescima… Bukvalno ovlaA?im kada to gledam.”

“Mmm… OboA?avam kada ovlaA?iA?. Bogu hvala za video spotove.”

“Ipak, sama se nikad ne bih usudila to da probam. ZnaA? da sam kukavica. Da ne trpim fiziA?ki bol.” ZaAi??utala je.

Pomilovala sam je po obrazu, bradi, usnama.

“A?eliA? li da ja to uA?inim, za tebe?” upitala sam je tada. Odgovorio mi je blesak u njenim gladnim oA?ima.

***

“Gledaj”, pokazujem Kosti, dok mi on grubo i bolno stiska dojku. Njegove oA?i mutne od alkohola prate moj pogled. Za trenutak odvraAi??am paA?nju od prizora na podijumu za igru tamo, na samo nekoliko metara od nas, i vidim kako mu se izraz menja, a vlaA?ne usne vise u zaprepaA?Ai??enju.

Devojka je plavokosa, oA?iA?ana kratko, odevena u tesni crni triko i A?izme od skaja koje joj doseA?u do iznad kolena. Stoji A?vrsto, raA?irenih nogu, podboA?ena. Glavu je zabacila poput one gospoAi??e od maloA?as. Isplazila se i krupni, Ai??elavi muA?karac intenzivnog pogleda, A?ela nabranog u dubokoj koncentraciji, probada joj jezik debelom hromiranom iglom dugom dvadesetak centimetara. Metal blista na mahnitom plesu obojene svetlosti, dok se devojci obrazi trzaju od bola. Vidim kako joj se suze spuA?taju niz lice. Ali, koji tren kasnije, muA?karac se odmiA?e od nje i blago klanja polukrugu okupljenih posmatraA?a koji mu aplaudiraju. Aplauz se ne A?uje pod novim naletom rike iz bas-zvuA?nika, i A?itava scena izgleda nestvarno, nezemaljski. Devojka ukoA?eno gleda u krv koja joj niz bradu kaplje na uzdignuti, naviA?e okrenuti dlan; ispitivaA?ki pomera glavu levo-desno, a onda poA?inje da se ljulja, prateAi??i muziku. Ubrzo se u potpunosti vraAi??a plesnom transu, sa jezikom isplaA?enim i probodenim, nalik na pripadnicu nekog zaboravljenog afriA?kog plemena. Igla joj koso stoji preko lica, prolazi kroz vlaA?ni, istureni, puA?u sliA?ni organ, kao poruka upuAi??ena ostatku sveta, poruka ispisana bolom i prkosom. PosmatraA?i se okreAi??u drugim atrakcijama, a ja hvatam Kostu za vlaA?nu, ljigavu, pihtijastu A?aku. On joA? blene u devojku sa iglom dok ga izvlaA?im napolje, na britki noAi??ni vazduh.

***

Salon “Mazoh” nalazio se nedaleko od Majine kuAi??e. U prvi mah me je zaA?udilo A?to je jedna takva “radionica za umetniA?ko tetoviranje i probadanje” smeA?tena u tako otmenom kraju, ali Maja mi je objasnila da su redovne muA?terije salona upravo najviAi??enija imena lokalnog visokog druA?tva i estrade.

Legla sam na stolicu koja je podseAi??ala na stolice u zubarskim ordinacijama, i rekla gazdi A?ta A?elim. Klimnuo je glavom, pripremio pribor i zamolio me da otkrijem mesto na bedru gde A?elim tetovaA?u. Dezinfikovao mi je koA?u brzim, spretnim pokretima. OseAi??ala sam strepnju kao zalogaj koji mi je zastao u grlu, posmatrala raA?irenih oA?iju kako uzima aparat, ukljuA?uje ga i prinosi mom telu. Maja je sedela u blizini i drA?ala me za ruku. Prepoznala sam taj pogled, izraz njenog lica, pozu stisnutih kolena i tela povijenog napred, u iA?A?ekivanju. Netremice je zurila u mesto gde se na mom telu pod iglama pomaljala A?ivopisna slika orijentalnog leptira. SluA?ala sam zujanje aparata, trpela nesnosno peckanje i uporan, sitan i dosadan bol, svesna toga da sam u stanju da za nju uA?inim bilo A?ta.

U poreAi??enju sa tetoviranjem, probadanje je bilo prava sitnica. Trenutak bola, neobiA?an oseAi??aj dole, na trbuhu… i kada sam otvorila oA?i, kroz pupak mi je bila provuA?ena blistava, mala, elegantna alka.

Jedva smo izdrA?ale tenziju dok smo se vraAi??ale u Majinu kuAi??u. A?udnja i uzbuAi??enje visili su izmeAi??u nas gotovo opipljivo, kao oblak vreline. A?im je zakljuA?ala vrata za nama, Maja se bacila na mene sa straA?Ai??u pohotne kuje, cepajuAi??i mi bluzu, suknju, A?arape, donji veA?. Legla sam potrbuA?ke na njen i Stefanov prostrani braA?ni krevet i raA?irila noge. Lizala me je furiozno, zavlaA?ila mi jezik meAi??u usmine, u A?mar, dodatno me stimulisala prstima. SvrA?ila sam u grA?evima, uz jauke. A onda, dok sam leA?ala i dahtala, opuA?tena i vruAi??a, osetila sam kako mi Maja podiA?e ruke i vezuje mi ih za metalno uzglavlje kreveta.

“Majo, A?ta…”

“Psst!” PriA?vrstila mi je ruA?ne zglobove svilenim A?alom tako da sam morala da se podignem na kolena. “Da se malo igramo vezivanja, ha? Malo S&M, A?ta kaA?eA??”

Slatka jeza jurnula mi je niz kiA?mu kada sam osetila da me opkoraA?uje i priljubljuje se uz mene. VrA?ci njenih dojki dodirivali su mi ramena i zadnji deo vrata, a njen kovrdA?avi A?bun golicao me je dok se Maja trljala o moju isturenu zadnjicu. Ponovo sam poA?ela teA?ko da diA?em.

“Ljubavi”, A?apnu mi ona u jednom trenutku, gricnuvA?i mi uvo. “KaA?i mi… kako ti se… mislim, kao muA?karac… dopada moj Stefan?”

UkoA?ila sam se, zapanjena, i istog trena osetila novo, nezvano prisustvo iza sebe. PokuA?ala sam da se okrenem, ali teA?ina Majinog tela zadrA?ala me je A?vrsto u istom poloA?aju. NeA?to toplo i A?iroko dodirnu mi raA?irene labije. Cimnuh vezove iz sve snage, ali Maja je to spretno izvela; uspela sam samo da zatresem krevet. A?vorovi su ostali na svom mestu.

“Ai??A?A?A?, ljubavi, smiri se”, A?aputala mi je ona. “Stefan sve zna… Sve zna, joA? od prvog dana.” OseAi??ala sam njen vreli, ubrzani dah, na potiljku i uA?noj A?koljci. Pomerila sam glavu i razrogaA?enim oA?ima ugledala odraz u ogledalu na boA?nom zidu sobe. Majin suprug kleA?ao je iza mene, nag, sa izrazom namrA?tene usredsreAi??enosti, i pokuA?avao da mi ugura ud meAi??u usmine.

“Uvek je bio tu”, nastavila je Maja, “uvek kada smo vodile ljubav. Skriven. Posmatrao je. To ga uzbuAi??uje. To je jedino A?to ga uzbuAi??uje.”

Smrknulo mi je pred oA?ima; uA?inilo mi se da se svet raspada na komadiAi??e, na milione sitnih, oA?trih krhotina koje mi se zarivaju u telo, um i srce. Ponovo sam pokuA?ala da se oslobodim, ali vezovi nisu popuA?tali. Majin glas dopirao je odnekud, hipnotiA?ki, zavodljiv.

“No, no, mila”, A?aputala mi je mazno. “Pusti mog muA?iAi??a da se malo zadovolji… niA?ta ti neAi??e biti. U redu?”

Odmahnula sam glavom u nemoAi??nom besu i pokuA?ala da se pomerim tako da ne moA?e da uAi??e u mene. Ali, Stefan je ionako imao problema. Ud mu nije bio dovoljno ukruAi??en, pa se malo odmakao od moje zadnjice i poA?eo da masturbira, sve manje uspevajuAi??i da odrA?i erekciju. PokuA?avala sam da razluA?im oseAi??anja koja su se u meni komeA?ala; bila sam zgroA?ena Majinim otkriAi??em, Majinom izdajom i podlom prevarom, ali najednom, sa Stefanovim licem u ogledalu tako jadnim, smrknutim i napregnutim, osetih kako na povrA?inu svega nezadrA?ivo izbija histeriA?ni kikot.

“Probaj zguza!” prosikta Maja svom suprugu kada je videla da mu ne ide baA? od ruke, A onda dodade meni, izvinjavajuAi??im tonom: “ZnaA?, to je ono na A?ta se najviA?e loA?i.”

ViA?e nisam mogla da izdrA?im: poA?ela sam da se kikoAi??em, cerekam, a onda glasno, grohotom da se smejem. Osetila sam da vezovi konaA?no popuA?taju pred mojim pokuA?ajima i izvukla najpre jednu, zatim i drugu ruku, ne prestajuAi??i da urlam od smeha. Maja skliznu sa mene i ja se okrenuh na leAi??a, pridigavA?i se na laktove da ih bolje vidim. Moja ljubavnica sada je stajala kraj kreveta, prebledela, sa rukom na ustima, dok je njen muA? mlatio po beskorisnom, mlitavom komadu mesa, lica zgrA?enog u krajnjem poniA?enju. On diA?e ruke od uzaludnog posla i usta mu se iskriviA?e u grimasi besa.

“Ai??ta je smeA?no, kuA?ko, pizda ti materina?”

“Ti”, uspela sam da kaA?em pre nego A?to sam ponovo prsnula u smeh. “PodseAi??aA? me”, nastavila sam izmeAi??u naizmeniA?nih naleta kikota i A?tucanja, “na jednog tipa koji je hteo da me kresne pre operacije.” Okrenuh se prema Maji, podigoh A?aku u vazduh, a onda je pustih da se mlitavo oklembesi. Ugledah zaA?etak osmeha iza ruke kojom je prekrila usta.

Operacije? Kakve operacije?”

Smeh je u meni lagano jenjavao dok sam gledala kako Stefan nepomiA?no kleA?i preda mnom i pilji u mene sa straA?nom sumnjom u oA?ima. Osetih naviranje onoga A?to sam smehom pokuA?ala da obuzdam, nalet A?istog, belog, zaslepljujuAi??eg besa.

“Ai??to, pa pre operacije promene pola, impotentni pederu!” Maja je zurila u mene nemo, zaprepaA?Ai??eno. UA?ivala sam u zgranutosti na njihovim licima.

“Zar ti nije bilo A?udno A?to sam ovako visoka… krupna cura, a? Ili ti se to baA? i dopalo, kao i svakom latentnom homiAi??u koji se plaA?i da bude ono A?to jeste? Hajde, Stefane, muA?karA?ino, priznaj! Ja Ai??u da ti kaA?em A?ta moA?e da reA?i tvoj problem, mater ti jebem: dobra, vruAi??a kurA?ina u guz…”

Udarac me podiA?e sa kreveta i baci me na pod. Soba se okrenu oko mene i svetlost i zvuci poprimiA?e na tren iA?A?aA?ene nijanse. U uA?ima mi je zvonio Majin krik. Otpuzah u ugao i zavrteh glavom levo-desno, pokuA?avajuAi??i da je razbistrim.

“Zato si takav fanatik za sport, a?” rekoh i ispljunuh sukrvicu. “Maja mi je sve ispriA?ala: kako redovno ideA? u teretanu i saunu, igraA? fudbal i basket, odlaziA? na utakmice… ZaA?to ne priznaA? sam sebi da je to samo naA?in da stalno budeA? uz momke, a da niko ne posum…”

Stefan me iz sve snage ritnu u stomak i istera mi vazduh.

“Nemoj!” vrisnu Maja negde daleko. “Prestanite! Oboje!”

“Ti Ai??eA? da mi kaA?eA?, nakazo jedna”, mumlao je dok me je A?utirao u butine, ramena, grudi. Uspela sam da izbegnem novi udarac i otkotrljala se do uznoA?ja kreveta. Bila sam bez daha, A?itavo telo pretvorilo mi se u bol, a hromirana alka kojom sam sebi pre nepunih A?etrdeset minuta probola pupak kako bih zadovoljila svoju izdajniA?ku ljubavnicu, visila mi je sa trbuha na komadiAi??u gotovo sasvim otrgnute koA?e i mesa. Iz nekog razloga, taj prizor razjari me viA?e od svega.

Stefan jurnu ka meni kao pobesneli bik, raA?irenih ruku i prstiju spremnih da se sklope oko mog grla. U poslednjem trenutku, odbauljah po tepihu prema otmenom mermernom kaminu. Dograbih teA?ki mesingani A?araA? i sklupA?ah se pred novim pljuskom Stefanovih udaraca. Na drugoj strani sobe, Maja je bezglasno jecala i klizila lagano na pod, leAi??ima pripijena uz zid, ne odvajajuAi??i oA?i od prizora. Stefan prestade da me A?utira i sagnu se da me A?A?epa za kosu. Iskoristih priliku i zamahnuh A?araA?em. Metal ga dohvati preko cevanice i on iznenaAi??eno jeknu. Zamahnuh ponovo, iz sve snage, prema istom mestu. Stefan vrisnu i sruA?i se na pod kao poseA?eno stablo. Sa mraA?nim zadovoljstvom konstatovala sam prilikom tog drugog udarca da je neA?to puklo u njegovoj nozi. VeAi?? sledeAi??eg trena, bila sam na Stefanovim leAi??ima i udarala ga A?araA?em po glavi, vratu, ramenima. Otimao se, cvileo, pokuA?avao da izbegne udarce, ali ja sam A?araA? sada drA?ala obema rukama i iza svakog zamaha stajala je sva energija sakupljena u miA?iAi??ima mojih ramena i leAi??a, pojaA?ana navalom adrenalina. Najednom, kukasti kraj A?araA?a zari mu se u teme, i Stefanovo telo naglo se zgrA?i ispod mene, kao da je konaA?no doseglo toliko A?eljeni vrhunac. Onda klonu i ostade nepomiA?no na podu.

Nekoliko trenutaka nije se moglo A?uti niA?ta osim mog dahtanja i ritmiA?kog, vlaA?nog zvuka liptanja krvi iz rane na Stefanovoj glavi.

“Da”, prodahtala sam konaA?no, iskrivivA?i usne u gaAi??enju. “Nakaza. Frik sa drugog sveta… Slatki travestit…. sa Transeksualne… Transilvanije.”

Svet je postepeno prestao da mi pliva pred oA?ima, i ja ugledah Maju, bledu i obamrlu, u A?oku prevelikom da bi se oglasila zvukom glasnijim od bednog, pseAi??eg cviljenja.

“Ljubavi”, rekla sam neA?no dok sam ustajala sa joA? toplog Stefanovog tela. “Mislim da je vreme da te nauA?im nekoliko stvari o samoprobadanju.”

***

“Au, Di, A?eA?Ai??a ti je gajba”, balavi Kosta dok se ogleda po mom stanu. “Gde Ai??emo? Ovde, u dnevnoj?”

“Ne”, kaA?em kratko. “U spavaAi??oj sobi.”

On ulazi, vidi krevet, komentariA?e njegovu veliA?inu otegnutim, pijanim zviA?dukom.

“Mala, moram da ti kaA?em, imaA? ovde pravi pravcati jebodrom.” Zastaje da podrigne i ja koristim priliku, hvatam ga za kravatu, privlaA?im bliA?e. Zapahnjuje me njegov kiseo dah.

“SluA?aj”, A?apuAi??em mu dok me pipa. “Ovde postoji nekoliko pravila. Pravilo broj jedan: Ja sam gazdarica. KapiraA??”

Klima glavom i liA?e mi obnaA?eno rame.

“Pravilo broj dva…” Trza se na zveket metala. Osmehujem mu se u mraku. “Ovo.”

Gleda u dva para lisica i razumevanje mu lagano sviAi??e u oA?ima. Onda sleA?e ramenima.

“Kako god kaA?eA?, mala. Kao A?to si rekla: ti si ovde gazdarica. I mislio sam da se paliA? na takve stvari, A?im visiA? na onakvom mestu.”

“Pravilo broj tri…” govorim jedva A?ujno dok mu raskopA?avam koA?ulju, trljam mesnate, maljave grudi i guram ga na krevet. “Pravilo broj tri: ostala pravila ne postoje.”

Lisice mu A?kljocaju oko ruA?nih zglobova, zatim i oko stubiAi??a uzglavlja od kovanog gvoA?Ai??a. Zvuk je hladan, precizan, zadovoljavajuAi??i. Ostavljam ga da leA?i u A?uAi??kastim, zapiA?anim gaAi??ama, sa A?arapama na raA?irenim nogama, dlakavog i debeljuA?kastog.

“ai??i??Ajde viA?e, bre, digai??i??o mi se. Ai??ta sad tu A?aA?kaA?? Ma ne, A?ta Ai??e ti perika? Kosa ti je super ovako…”

PuA?tam ga da trabunja. JoA? sam mu okrenuta leAi??ima, tako da ne moA?e da vidi A?ta radim. Ono A?to skidam sa plastiA?ne glave na toaletnom stolu nije perika, veAi?? moje novo lice ai??i?? jedno od mnogobrojnih u kolekciji. Prilepljujem uA?tavljenu ljudsku koA?u uz obraze, nos i A?elo, i ponovo oseAi??am onaj duboki, zavodljivi, neizbrisivi miris krvi. Iz ogledala me posmatra Maja, i ja je ponovo vidim A?ivu, vezanu, spremnu za moju lekciju o bolu; ponovo joj zaA?ivam usne ai??i?? i gore i dole ai??i?? debelim ribarskim najlonom, provlaA?im joj udice iz Stefanovog pribora za pecanje kroz bradavice tvrde od agonije i uzbuAi??enja, sporo i metodiA?no reA?em joj koA?u Stefanovim brijaA?em, gledam opA?injeno kako svetla krv navire duA? linija zaseka, a onda joj gulim trake sa tela. UzbuAi??uje me njeno otimanje i koprcanje, grleni zvuci koji dopiru iz ustiju koja ne moA?e da otvori. Trljam se uz njenu novu, crvenu golotinju, objaA?njavam joj uz milovanja od kojih se grA?i i bacaka, kako to izgleda kada ti se neko zavuA?e pod koA?u, kao A?to je ona uA?inila meni. Stefanov alat pun je zanimljivih igraA?aka, tako da naA?a poslednja, konaA?na ljubavna igra traje dugo i prekida se samo u trenucima Majine obeznanjenosti, koje koristim da se odmorim. Sa puno ljubavi skidam joj nokte sa prstiju, probadam joj dlanove buA?ilicom i zavrtnjima, odsecam stopala i dezinfikujem patrljke plamenom let-lampe. JoA? je A?iva, joA? A?ivi za moje dodire, komuniciramo iskljuA?ivo putem bola koji ju je toliko uzbuAi??ivao kod drugih. Beskrajno neA?no, zabadam joj igle u oA?i, odsecam uA?i, slaA?em mozaik nje na velikom stolu radionice u suterenu njihove kuAi??e.

“PreA?le smo dugi put”, mrmljam dok se okreAi??em od ogledala. “Dugi, dugi put…”

Kosta nas gleda zapanjeno, obasjane priguA?enim svetlom. Nas dve uzvraAi??amo mu pogledom. PrimeAi??ujemo da mu erekcija ai??i?? koju je zaista imao ai??i?? naglo pada.

“Ko…” dahAi??e on, najednom trezan, “ko si ti?”

“Slatki travestit”, odgovaram mu dok se penjem na krevet da mu se pridruA?im. “Slatki travestit… sa Transeksualne… Transilvanije.”

***

Vrela kupka me proA?iA?Ai??uje, kao i uvek. Omamljena sam toplotom, opuA?tena, plutam u prostranoj kadi i osluA?kujem tihe otkucaje zidnog sata napolju. Zadovoljna sam, ispunjena. Plakar u spavaAi??oj sobi pun je plastiA?nih glava kojima sam podarila lica, plastiA?nih glava za moje, sa toliko ljubavi prikupljene, skrpljene koA?ne modele. Za moje maske… moje druge A?ivote. RazmiA?ljam koje lice da odaberem za veA?eras i neprestano mislim na devojku sa probodenim jezikom. MoA?da Ai??u i sama uA?initi neA?to sliA?no. Ali, najpre Ai??u nju dovesti ovamo, da mi opiA?e kao izgleda nositi u svom tkivu ai??i?? tkivu predodreAi??enom za uA?ivanje, za slast ai??i?? bolnu, blistavu, hromiranu iglu.

Osmehujem se dok para magli ogledalo u kupatilu. Ai??apuAi??em neA?ne besmislice svim svojim ljubavima uz kap-kap-kapanje slavine, i dokono se pitam kada Ai??e mleA?na belina oko mene postati ruA?iA?asta, postepeno, u ritmu moga srca koje smireno otkucava za sve njih…

Za sve moje ljubavi.

Goran Skrobonja