Oto Oltvanji

Oto je roAi??en 1971. godine u Novom Sadu; odrastao je u Subotici, za koju je joA? uvijek vezan dragim ljudima i dogaAi??ajima, a od od 1991. godine s kraAi??im pauzama A?ivi u Beogradu. Studirao je engleski jezik i knjiA?evnost na FiloloA?kom fakultetu u Beogradu.

Prvi roman, krimiAi?? flemingovskog tipa, poslao je sa A?esnaest godina novosadskom Dnevniku i bio prihvaAi??en, a bio je objavljen dvije godine kasnije pod pseudonimom. Iako je objavio dvije priA?e u glasilu subotiA?kog DruA?tva ljubitelja nauA?ne fantastike Meteor u drugoj polovini osamdesetih, njegova se prva priA?a u nekoj sluA?benoj publikaciji pojavila u travnju 1993. godine.

Od tada je objavio preko dvadeset priA?a u A?asopisima od Politikinog zabavnika do niA?ke Gradine, te u antologijama od Tamnog vilajeta do Istinitih laA?i. S ilustratorom Ivanom PejkiAi??em radio je jednu sezonu autorskog serijala Agencija za A?udoviA?ta za djeA?ji list Tik-Tak.Ai?? Preveo je, izmeAi??u ostalih, pisce kao A?to su Lucius Shepard, David J. Schow, George P. Pelecanos i Jonathan Lethem. Objavio je romane Crne cipele (2005.) i KiA?ma noAi??i (2010.), oba u izdanju Samizdata B92.

Web: www.otooltvanji.com

KiA?ma noAi??i

Srbija krajem prvog desetljeAi??a novog milenija: savjetnici imaju savjetnike, mediji ne prezaju ni od A?ega da bi poveAi??ali rejting i tiraA?e, narodnjaci postaju zabavnjaci i obrnuto, kriminalci drA?e viA?e do imidA?a od muziA?ara.

Koga je joA? briga za tri nerazjaA?njene misterije?

Njih je:

OLIVER NOVAK, novinar noAi??obdija

VANJA RADENOVIAi??, policajka prijeke naravi

MILAN NIKOLIAi??, taksist srcolomac

OsuAi??eni na vjeA?nu noAi??nu smjenu, u pokuA?aju rasvijetljavanja nestanka, ubojstva i kraAi??e, njihovi putovi Ai??e se ukrstiti s VIP-ubojicom, toliko opasnim da moA?da nije s ovog svijeta.

U metropoli koja prijeti da Ai??e eksplodirati zbog unutarnjih trvljenja, u zemlji toliko zaljubljenoj u sebe da ne primjeAi??uje A?to joj se dogaAi??a, na ulicama pod umjetnim svjetlom, tri sluA?ajna partnera bore se za mnogo viA?e od A?ivota i ugleda A?aA?ice medijskih ikona.
KiA?ma noAi??i je A?estoki krimiAi??, ljubavna priA?a i egzistencijalistiA?ki horor, politiA?ko-erotski triler zaA?injen rockai??i??nai??i??rollom, kung-fuom i oA?trim zubima.

ProA?itajte poglavlje romana!