Nagrade

Svake godine DruA?tvo SFera dodjeljuje nagrade SFERA za najbolja ostvarenja iz podruA?ja SF-a objavljena u Hrvatskoj, te nagrade SFERICE za najbolje likovne i literarne radove djece osnovnih i srednjih A?kola na zadanu temu.

Nagrada SFERA

Nagrada SFERA jedina je nacionalna A?anrovska nagrada u Hrvatskoj. Nagradu dobivaju najbolja ostvarenja iz podruA?ja SF-a (znanstvene fantastike, fantasyja i nadnaravnog horora), po prvi puta objavljena i/ili prikazana u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku u tijeku prethodne kalendarske godine.

Nagradu SFERA utemeljilo jeAi??DruA?tvo za znanstvenu fantastiku SFera u svrhu podizanja nivoa kvalitete, te popularizacije i poticanja domaAi??eg SF stvaralaA?tva te je dodjeljuje kao godiA?nju nagradu joA? od 1981. godine.

OvogodiA?nji se dobitnici nagrada SFERA mogu pogledati ovdje.

Nagrade Ai??e biti uruA?ene na SFeraKonu, na sveA?anoj skupA?tini u subotu 14. svibnja 2011. u 20 sati.Ai??Dodjelu Ai??e voditi novinar HTV-a i sam nagraAi??ivani SF pisac,Ai??KreA?imir MiA?ak.

ViA?e o samoj nagradi, postupku A?iriranja i kategorijama za dodjelu nagrade pogledajte ovdje.

SFERICE

VeAi?? A?etvrt stoljeAi??a DruA?tvo SFera raspisuje godiA?nji natjeA?aj za najbolje likovne i literarne radove djece osnovnih i srednjih A?kola na zadanu temu.

OvogodiA?nji se dobitnici SFERICA mogu pogledati ovdje.

Nagrade Ai??e biti uruA?ene na SFeraKonu, na sveA?anoj skupA?tini u subotu, 14. svibnja 2011. u 20 sati.

Najbolji likovni radovi bit Ai??e izloA?eni na SFeraKonu, a najbolji literarni radovi objavljeni u posebnom izdanju SFerinog glasila Parsek.

Upute za preuzimanje SFERICA

Po dolasku svi nagraAi??eni neka se jave iskljuA?ivo Ivani D. HorvatinA?iAi?? na prijemnom desku SFeraKona najkasnije do 18:00 sati u subotu. A?eka ih besplatna ulaznica i nagrada. SFeraKon se odvija na Fakultetu elektrotehnike i raA?unarstva, Unska 3, Zagreb (ulaz s Vukovarske).

Oni koji nisu u moguAi??nosti prisustvovati dodjeli nagrada, primit Ai??e ih poA?tom na adresu A?kole nakon zavrA?ene konvencije.

Kontakt:

Ivana DelaA?
Mob: 091 275 30 09
Mail: natjecaj (at) sfera.hr