Program SFeraKona 2011

SFeraKonski program i satnica su online!

Organizatorica i koordinatorica programa:

Irena RaA?eta

Mob: 091 566 90 21

Mail: ire (at) sfera.hr

Odgovorna osoba za filmski program:

Bernard IveziAi??

Mail: bernard (at) sfera.hr

Odgovorna osoba za program igraonice:

Marko Ai??uveljak VujnoviAi??

Mail: exxar (at) sfera.hr

Odgovorna osoba za koordinaciju udruga:

Mirko Karas

Mail: mirko (at) sfera.hr