SFeraKonska zbirka

Svaki posjetitelj s uplaAi??enom kotizacijom za SFeraKon 2011 dobiva 17. SFeraKonsku zbirku koja se ove godine zove [...]. Uredili su je Tatjana JambriA?ak i Darko Vrban te Bojan PopiAi?? kao gostujuAi??i urednik, a autor naslovnice je TonA?i ZonjiAi??.

Autori i priA?e objavljeni u ovogodiA?njoj zbirci su sljedeAi??i:

 • Ivana DelaA?: Zmija i ja
 • Aleksandar A?iljak: Mrtvi
 • Robi Selan: Mozaik o Aecijevoj potrazi za kAi??eri Klaudijom
 • Matija RuA?Ai??ak: Samit
 • Mirko Karas: Kapsula
 • Danijel BogdanoviAi??: Oporavak
 • Ante IvanA?ir: Noli Tangere – Kraj jeseni
 • Ed Barol: Hladno nebo
 • Zrinka Ivanko: GuA?enje
 • Zoran Janjanin: VlasniA?tvo mrtve djevojke
 • Andrina PuA?iAi??: Mala noAi??na snimka
 • Tomislav Ai??krljac: Na vaA?e zadovoljstvo
 • Darko Macan: I ja

Kako se to [...] A?ita? RijeA? je o simbolu koji se naziva lakuna

Lakuna (lat. lacuna – jama, rupa; nedostatak, mana, manjak)
1. prodor, prekid, praznina, osobito u nekoj knjizi ili nekom spisu;
2. med. pukotina, A?upljina u tkivima; sitniji defekt supstancije mozga;

(KlaiAi??ev RjeA?nik stranih rijeA?i)